Pradžia informacija transkripcijos romos adresai, Naršymo meniu

pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Etiniai principai Archyvas Lietuvos istorijos metraštis — Lietuvos istorijos instituto leidinys recenzuojamas mokslo žurnalasleidžiamas nuo m.

JT konvencija dėl kovos su korupcija.

LIM skelbiami Lietuvos istorikų bei Lietuvos istoriją tyrinėjančių užsienio mokslininkų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, knygų recenzijos, aptariamos mokslinės konferencijos, pristatoma Lietuvos istorijos instituto mokslinė veikla. ISSN Lietuvos istorijos metraštis metai. Atsakingi redaktoriai Dr. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Lenkija Prof.

pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Adam Mickiewicza w Poznaniu, Lenkija Dr. Theodore R. Tekstas rengiamas Times New Roman šriftu 12 pt dydžiu, 1,5 linijų intervalu.

Anotacija ir reikšminiai žodžiai publikuojami dviem kalbomis — lietuvių ir ta, kuria publikuojama straipsnio santrauka.

Visų žurnalui siūlomų tekstų autoriai taip pat pateikia duomenis apie save — vardas, pavardė, mokslo laipsniai, el. Rekomenduojama teikiamų straipsnių apimtis su priedais — 1—1,8 autorinio lanko 40—72 tūkst. Dėl didesnės apimties straipsnio skelbimo iš anksto derinama pradžia informacija transkripcijos romos adresai redkolegija. Recenzentams palankiai įvertinus įteiktą straipsnį, redakcinė kolegija, prieš priimdama galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo, organizuoja straipsnio autoriaus ir Lietuvos istorijos instituto licencinės sutarties pasirašymą.

Išsamiau apie tai žr.

Norint leidinyje paskelbti publikaciją, pateikiami: įvadas, originalo perrašas, visas šaltinio aprašas, tekstologiniai bei dalykiniai komentarai. Autorius, su tekstu pateikdamas iliustracijas, redakcinei kolegijai privalo patvirtinti, kad pradžia informacija transkripcijos romos adresai visus leidimus publikuoti jas žurnale ir žurnalo el.

Visą atsakomybę dėl neteisėto iliustracijų naudojimo ar pažeistų kitų autorinių teisių prisiima autorius, pateikęs iliustracijas.

  1.  Клубы.
  2.  - Можно ли с его помощью найти ключ.
  3. Я отправил Дэвида в Испанию.
  4. Tony saliba pasirinkimo strategija

Citata tokia pačia kalba kaip ir visas straipsnio tekstas skiriama tik kabutėmis, citata pradžia informacija transkripcijos romos adresai kalba — tik kursyvu. Trijų ir daugiau eilučių citata keliama į atskirą pastraipą, be kabučių, 11 pt dydžiu, 1,15 linijų intervalu. Citatų kupiūros žymimos laužtiniais skliaustais [ Tokiuose pat skliaustuose rašomi publikacijos autoriaus intarpai į cituojamą tekstą; prie jų po brūkšnio pridedami autoriaus inicialai kursyvu, pavyzdžiui: [neįskaitoma vieta.

  • Netekėjusių moterų pavardės 1.
  • Kas liečia gylį, arba tai kokias šalių pareigybes įtraukti į tuos sąrašus manau priklauso nuo pasirinkto varianto, jei būtų pasirinktas variantas a tuomet, tikrai negalvočiau, kad reikalinga į jį traukti atskirų šalies ministerijų vadovų ministrųtuo atveju tikrai užtektų apsiriboti aukščiausiais šalių pareigūnais karaliai, prezidentai, ministrai pirmininkai ir pan.

Mokslininkų vardai, pirmą kartą juos minint, netrumpinami. Toliau prie pavardės rašoma pirmoji vardo raidė inicialas. Mokslininkų vardai ir pavardės rašomos autentiška jų forma.

Kirilica ir kitais ne lotyniško pagrindo rašmenimis rašomi asmenvardžiai tekste turi būti transkribuojami atsižvelgiant į jų tarimą ir lietuvių kalboje vyraujančias tradicijas arba transliteruojami paraidžiui. Mokslininkų asmenvardžiai tekste, jei būtina, gali būti adaptuojami rašomi su lietuviška galūne ir linksniuojami pagal lietuvių kalbos taisykles.

Pradžia informacija transkripcijos romos adresai, EUR-Lex Access to European Union law

Netekėjusių moterų pavardės 1. Plačiau žr.

pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos m. Dar prof. Bonifaco Stundžios komentarą Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo taisyklės ir realioji vartosena Pradžia informacija transkripcijos romos adresai nurodant naudotas publikacijas mokslininkų pavardės rašomos autentiška forma, prieš pavardę rašomas inicialas. Senieji mokslininkų asmenvardžiai iki XX a. Tekstuose minimų istorinių asmenybių kiekybinės akcijų prekybos strategijos asmenvardžius rekomenduojama rašyti autentiška šaltinio forma, jei lietuvių mokslinėje literatūroje nėra nusistovėjusi kitokia tokio asmenvardžio užrašymo forma.

Pirmą kartą minint rašomas visas vardas ir pavardė jei jie žinomitoliau rašoma tik pavardė, kai sutampa kelių asmenų pavardės — pavardė su inicialu.

Biudžetinė įstaiga 19 -oji tarptautinė emalio meno laboratorija "Pamario ženklai Vėjų rožė. Kintai Viešoji įstaiga Kęstučio Grigaliūno monografijos leidyba Projektu siekiama užpildyti spragą Lietuvos meno istoriografijoje ir išleisti pirmąją žymaus menininko Kęstučio Grigaliūno monografiją, profesionaliai fiksuoti ir įvertinti jo kūrybos reikšmę Lietuvos dailės istorijai bei šiuolaikinio meno raidai, sudaryti sąlygas knygos pavidalu su jo kūryba susipažinti kuo platesniam kultūros vartotojų ratui, skatinti visuomenę domėtis Lietuvos meno istorija ir šiandieniniais procesais, jos žymiausiomis asmenybėmis, skatinti kūrybinį mąstymą ir žinias apie meną, populiarinti dailėtyrinę leidybą. Vladislovo Daujoto — portretą, netikėtais rakursais, akcentuojant jo pedagoginio autoriteto indėlį ir svarbą formuojant Lietuvos Tekstilės mokyklos idėjines nuostatas ir atrandant jų koreliacijas su Bauhaus dizaino mokyklos idėjomis.

Asmenvardžiai - Valstybinė lietuvių kalbos komisija Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą LIMIS portale skelbiamą skaitmeninį turinį galima naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Nelietuviški asmenvardžiai gali būti adaptuojami rašomi su lietuviška galūne ir linksniuojami pagal lietuvių kalbos taisykles. Jei tekste minimų istorinių asmenybių asmenvardžiai lietuvinami, pirmą kartą minint rekomenduojama skliausteliuose pateikti autentišką asmenvardžio formą kursyvu.

Dievų, šventųjų, imperatorių, karalių asmenvardžiai lietuvinami. Kunigaikščių, kardinolų, vyskupų asmenvardžiai gali būti lietuvinami.

pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Visų šalių asmenvardžius rašant pagal minėtus bendruosius principus, išlaikomos tradicinės formos, pvz. Tekstuose minimi nelietuviški labiau paplitę vietovardžiai adaptuojami, kaip nurodyta VLKK.

Gyvi forex signalai

Vietovardžiai, kurių nėra nurodytame žodyne, gramatinami — jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų vietovardžiai transkribuojami atsižvelgiant į jų tarimą ir lietuvių kalboje vyraujančias tradicijas arba transliteruojami paraidžiui. Rusų kalbos vietovardžiai transkribuojami pagal Lietuvių kalbos komisijos aprobuotą instrukciją Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš pradžia informacija transkripcijos romos adresai kalbos į rusų kalbą instrukcija.

Vilnius: Mokslas, Visų šalių vietovardžius rašant pagal minėtus bendruosius principus, išlaikomos tradicinės formos, pvz.

Vikipedija:Forumas/Archyvas 2

Tekstai išnašose nuorodos į šaltinius bei literatūrą, komentarai pateikiami puslapio pabaigoje 10 pt dydžiu, 1 linijos intervalu. Nuorodoje į leidinį rašoma: pirmoji autoriaus vardo raidė, pavardė; po kablelio — knygos pavadinimas jei yra — su paantrašte kursyvu; po kablelio nurodoma leidimo vieta, metai, puslapis viskas skiriama kableliais : Jogėla, E.

Meilus, V. Jei knygos autorius neįrašytas, spėjamas, pasirašęs slapyvardžiu ir pan. Tikintieji iš visos Europos padarė ilgą ir sunkią kelionę į Romą, kad garbintų septyniose vietose, kurios buvo vadinamos piligriminėmis bažnyčiomis.

  • Pradžia informacija transkripcijos romos adresai imantopoliravimas.
  • Gyvi forex signalai What Is Forex?

Šiandienos turistai vis dar apima piligrimus, tačiau daug daugiau apsilanko Romos bažnyčiose kaip atrakcijos, grožėtis jų architektūra ir meno turtais. Juose rasite kai kurių didžiausių meistrų Michelangelo darbus; Rafaelis; Bernini; Caravaggio; Sansovino; Filippo Lippi; ir daug daugiau nenurodytų mozaikos meno meistrų, freskų tapybos ir akmenų iš viduramžių ir ankstesnių epochų.

Laužtiniuose skliaustuose taip pat rašoma: nenurodyti arba tik apytiksliai žinomi leidimo vieta [s.

Pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Leidinio sudarytojas, vertėjas ir pan. Rudis, Vilnius, Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų — m. Lukšaitė, Klaipėda, Aprašant daugiatomį leidinį pirmiausia rašomas bendras leidinio pavadinimas, tomo numeris ir jo pavadinimas tokia tvarka: Lietuvos istorija, t.

III: D. Baronas, A. Dubonis, R. Petrauskas, XIII a. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų, Vilnius, Jei vienoje nuorodoje vienas po kito minimi keli to paties autoriaus veikalai, vietoj pavardės rašoma tas pats; viena po kitos sekančiose to paties autoriaus ir to paties veikalo nuorodose — ten pat; jei vieno autoriaus tas pats darbas nurodomas kelis kartus iš eilės, naudojama santrumpa min.

pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldoseLietuvos istorijos metraštis. Tyla, min. Nuoroda į straipsnį aprašoma nurodant autorių, straipsnio pavadinimą, leidinio pavadinimą leidinio pavadinimas rašomas kursyvu. Leidinio tomas rašomas tais skaičiais lotyniškais ar arabiškaiskokiais yra nurodytas originale: Staliūnas, Kalba ar konfesija?

Finansuoti projektai

Jei naudojamos santrumpos, pirmą kartą pateikiamas visas pavadinimas, po jo skliaustuose būsimoji santrumpa priklausomai nuo situacijos — kursyvu arba ne : Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai pradžia informacija transkripcijos romos adresai — BRMŠ. Jei nuorodos į tą patį archyvą ar biblioteką kartojasi, toliau nurodomos tik šių institucijų pavadinimų santrumpos.

Taip pat užrašomi fondų pavadinimai. Voldemaro m. Karpio m. V, nr. Pociejaus įsakymas, m. Vilniaus miesto išlaidos ir pajamos, ten pat, b.

pradžia informacija transkripcijos romos adresai

Jei išnašose nurodomo dokumento šaltiniopublikuoto ne lietuvių kalba išleistame šaltinių rinkinyje, pavadinimas nėra pakankamai informatyvus, autorius gali jį aprašyti išsamiau ir lietuviškai: Pšebendovskio m. Seniavskiui, Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat —, oprac. Perłakowski, Kraków,s.

Išnašose nurodant elektroninį dokumentą rašomas autoriaus inicialas, pavardė iš didžiosios raidėsantraštė kursyvu [laikmenos rūšis]. Išleidimo vieta, metai, interaktyvių dokumentų — nuorodos sudarymo data. Klovas, E. Meilus, O. Po straipsnio pateikiamame naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąraše pirmiausia surašomi publikuoti šaltiniai abėcėlės tvarka, pirmiausia tie, kurių pavadinimai užrašyti lotyniško pagrindo raidėmis, vėliau — kirilica ir kt.

Kas liečia gylį, arba tai kokias šalių pareigybes įtraukti į tuos sąrašus manau priklauso nuo pasirinkto varianto, jei būtų pasirinktas variantas a tuomet, tikrai negalvočiau, kad reikalinga į jį traukti atskirų šalies ministerijų vadovų ministrųtuo atveju tikrai užtektų apsiriboti aukščiausiais šalių pareigūnais karaliai, prezidentai, ministrai pirmininkai ir pan.

Sudarant publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašą laikomasi tokių bibliografinio aprašo taisyklių: pirmiausia nurodoma autoriaus pavardė didžiosiomis raidėmispo kablelio — visas autoriaus vardas mažosiomis raidėmis.

Toliau, po taško — straipsnio ar knygos pavadinimas kursyvu. Taip pat perskaitykite.

Panašūs medžiagos